Ετικέτες

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ TOY BLOG

ΕΡΓΑ 2009-2011


ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ
 ΛΑΡΚΟ Α.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΜΠΕΤΟ Α.Τ.Ε.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ
 ΛΑΡΚΟ Α.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΜΠΕΤΟ Α.Τ.Ε.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ
 ΛΑΡΚΟ Α.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΜΠΕΤΟ Α.Τ.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ ΔΕΝΤΡΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ ΔΕΝΤΡΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ ΔΕΝΤΡΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ ΔΕΝΤΡΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ ΔΕΝΤΡΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ ΔΕΝΤΡΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ ΔΕΝΤΡΟ
ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
ΔΩΡΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
ΔΩΡΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
ΔΩΡΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
ΔΩΡΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
ΔΩΡΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
ΑΓΟΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΔΩΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ 2010
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
ΑΓΟΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΔΩΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ 2010
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010


ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΔΩΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ 2010
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ
 ΔΗΜΟ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ  2010
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ  2010
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡ,
 Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΤΑΝ
  ΔΩΡΕΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,
15η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΙ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡ,
 Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΤΑΝ
ΔΩΡΕΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,
15η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΙ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡ,
 Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΤΑΝ
ΔΩΡΕΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,
15η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΙ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡ,
 Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΤΑΝ
ΔΩΡΕΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,
15η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΙ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡ,
 Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΤΑΝ
ΔΩΡΕΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,
15η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΙ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡ,
 Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΤΑΝ
ΔΩΡΕΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,
15η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΙ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡ,
 Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΤΑΝ
ΔΩΡΕΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,
15η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΙ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡ,
 Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΤΑΝ
ΔΩΡΕΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,
15η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΙ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ
 ΔΩΡΕΑ ΤΣΑΚΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ,
ΣΤΑΘΗ ΙΩΣΙΦΙΔΗ,
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΔΩΡΕΑ ΛΑΡΚΟ Α.Ε, ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΙ,
ΑΦΟΙ ΚΟΚΟΒΙΔΗ,ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 
ΔΩΡΕΑ ΛΑΡΚΟ Α.Ε, ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΙ,
ΑΦΟΙ ΚΟΚΟΒΙΔΗ,ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010


ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 
ΔΩΡΕΑ ΛΑΡΚΟ Α.Ε, ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΙ,
ΑΦΟΙ ΚΟΚΟΒΙΔΗ,ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 
ΔΩΡΕΑ ΛΑΡΚΟ Α.Ε, ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΙ,
ΑΦΟΙ ΚΟΚΟΒΙΔΗ,ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 
ΔΩΡΕΑ ΛΑΡΚΟ Α.Ε, ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΙ,
ΑΦΟΙ ΚΟΚΟΒΙΔΗ,ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΔΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΔΩΡΕΑ ΛΑΡΚΟ Α.Ε, ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΙ,
ΑΦΟΙ ΚΟΚΟΒΙΔΗ,ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010


ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 
ΔΩΡΕΑ ΛΑΡΚΟ Α.Ε, ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΙ,
ΑΦΟΙ ΚΟΚΟΒΙΔΗ,ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΗΤΑΝΕ
ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣ/ΜΙΑ 2010
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΗΤΑΝΕ
ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣ/ΜΙΑ 2010
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΗΤΑΝΕ
ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣ/ΜΙΑ 2010
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΗΤΑΝΕ
ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣ/ΜΙΑ 2010
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΗΤΑΝΕ
ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣ/ΜΙΑ 2010
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΗΤΑΝΕ
ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣ/ΜΙΑ 2010
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
3 ΣΕΤ ΚΟΥΝΙΕΣ ΔΩΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ 2010 
1 ΣΕΤ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΑΙΟΣ 2010


3 ΣΕΤ ΚΟΥΝΙΕΣ ΔΩΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ 2010 
1 ΣΕΤ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΑΙΟΣ 2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΙΤΑΚΙ ΣΟΥΒΕΝΙΡ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΙΤΑΚΙ ΣΟΥΒΕΝΙΡ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΚ ΠΟΝΚ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΚ ΠΟΝΚ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΔΩΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ 2010
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΔΩΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ 2010
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΣΚΑΚΙ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΣΚΑΚΙ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΣΚΑΚΙ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΣΚΑΚΙ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΣΚΑΚΙ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
ΔΩΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ 2010
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΩΝ ΣΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΩΝ ΣΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΩΝ ΣΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΩΝ ΣΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΣΤΑΡΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΣΤΑΡΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΣΤΑΡΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΔΩΡΕΑ: ΓΙΑΝΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 2009
 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΔΩΡΕΑ: ΓΙΑΝΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 2009
 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΔΩΡΕΑ: ΓΙΑΝΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 2009
 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΔΩΡΕΑ: ΓΙΑΝΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 2009
 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΔΩΡΕΑ: ΓΙΑΝΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 2009
 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΔΩΡΕΑ: ΓΙΑΝΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 2009
 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ
ΔΩΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ 2009
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009
ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ
ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ ΗΤΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ 2009
ΜΑΙΟΣ 2009

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ
ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ ΗΤΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ 2009
ΜΑΙΟΣ 2009

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ
ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ ΗΤΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ 2009
ΜΑΙΟΣ 2009

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ
ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ ΗΤΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ 2009
ΜΑΙΟΣ 2009Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΣΤΕΙΛΕ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ ΣΟΥ ΤΟ BLOG ΜΑΣ!

Όνομα σου
Ε-mail σου
Ε-mail φίλου